1
Bạn cần hỗ trợ?

junior high school english

Khóa học cho học sinh Lớp 9+ Lớp 10

Đây là thời điểm quan trọng để các con tiếp tục chinh phục đỉnh cao của tiếng Anh hơn nữa. Các con sẽ hoàn thành chương trình Lớp 9+ Lớp 10 với 60 buổi học vô cùng thú vị và bổ ích trong khoảng 5 tháng. Vì vậy mục tiêu dành cho các con trong […]

Xem thêm

Khóa học cho học sinh Lớp 8+ Lớp 9

Đây là thời điểm vàng để xây dựng nền móng tiếng Anh cơ bản cho các con, chuẩn bị bước đệm chinh phục thang điểm IELTS cao hơn. Các con sẽ hoàn thành chương trình Lớp 8+ Lớp 9 với 60 buổi học vô cùng thú vị và bổ ích trong khoảng 5 tháng. Vì […]

Xem thêm
Translate »