1
Bạn cần hỗ trợ?

Primary English

Khóa học cho học sinh Lớp 5+ Lớp 6+ Lớp 7

Đây là thời điểm mà các con đã có tư duy phản biện và mong muốn được tranh luận, giao tiếp cùng bạn bè. Các con sẽ hoàn thành chương trình Lớp 5+ Lớp 6 + Lớp 7 với 180 buổi học vô cùng thú vị và bổ ích trong khoảng 12 tháng. Vì vậy […]

Xem thêm

Khóa học cho học sinh Lớp 3+ Lớp 4

Đây là thời điểm mà các con đã có thể hiểu được vốn từ vựng tiếng anh cơ bản và có mong muốn thể hiện bản thân nhiều hơn. Các con sẽ hoàn thành chương trình Lớp 3+ Lớp 4 với 120 buổi học vô cùng thú vị và bổ ích trong khoảng 10 tháng. […]

Xem thêm

Tiền tiểu học và Lớp 1+ Lớp 2

Đây là thời điểm mà tiếng Anh hoàn toàn lạ lẫm với các con. Các con sẽ hoàn thành chương trình Tiền tiểu học và Lớp 1 + Lớp 2 với 150 buổi học vô cùng thú vị và bổ ích trong khoảng 12 tháng. Vì vậy mục tiêu dành cho các con trong giai […]

Xem thêm
Translate »